НА СТРАНИ НЕМАЦА - Na Strana Nemaka

Le Carré des Allemands en serbe

Traduction en serbe de Le carré des Allemands par Ljiljana Matić

Fiche

Visuel
Année
2022
Édition
Prometej, Novi Sad, Serbie
Co-auteur.trice(s)
Traduction de Ljiljana Matić

Extrait

Extrait de la 4e de couverture

По наслову, дело На страни Немаца требало би свр-стати у романе, али нас поднаслов упубуе на книжев-

ни род дневника, а модеран стил и отворен краз пози-

вау читаоца да се придружи ствараощу и да у судбини

личности открие оно свевременско, што би могло да буде и наше.

]унак-приповедач покушава да открие породичну тану о учешу неговог оца у Другом светском рату на страни Немаца. У том трагану за Гралом, односно за идентитетом зунака и генетском повезаношу измену

оца и сина, писац практично износи вечиту причу о добру и злу, о злочину и казни, о патьи и свирепости и о унутрашьо борби зунака са сеналима и грижом савестИ.