Жена коа йева - Žena koja peva

La femme qui chante en serbe

Traduction en serbe de La femme qui chante par Ljiljana Matić

Fiche

Visuel
Images
Année
2020
Édition
Prometej (Serbie)
Co-auteur.trice(s)
Ljiljana Matić

Extrait

Présentation de Жена коа йева

У свом роману Жена коа йева Жак Ришар показуе различите слоеве свог уметничког талента. Дазе на песнички начин слику опорог живота зедне жене pohe-не у Алжиру, коа се са мазком враа у Белгиу и кроз

портрет главне лунакине Соланж приказуе не само слику нене опоре судбине, вей и свих жена. Ние слу-

чано што посвету упууе своіим двема сестрама и за своіе петоро деце. Пратени живот главне іунакине од

неног раног детинства у Алжиру до одраслог доба у

Белгии, Ришар дае исечке из живота знакине кои,

када их читалац паживо склопи у зедну целину, дау типичну слику зедне жене. Колико ли би се жена могло поистоветити са Соланж, када чуу како оз мазка у зед-

но реченици дае дефинициу женске судбине: „Жена

дае, кери моа, она се дае, а мушкарац узима."? Ри-

шаров роман критика сврстава у женско писмо, зер се писац оави питанем идентитета жене. неног места v породици и у друштву, нене опоре судбине и сталне слободе да се понаша као и мушкарац.